NanoSilver Maska i SARS-CoV-2

Sa ponosom i zadovoljstvom Vas informišemo da je izvršeno testiranje Albo NanoSilver filtera na SARS-CoV-2, te da dobijeni rezultati nevosmisleno potvrđuju efikasnost nanočestica srebra u borbi sa ovim virusom. Ovo je, prema svetskim naučnim publikacijama, prvo istraživanje COVID-19 na platnu, izvedeno je u Srbiji i pokazuje da su nanočestice srebra smrtonosne za viruse i bakterije. Iako je dr Jokanović mogao sa velikom sigurnošću da predvidi ovakav epilog, budući da se preko 25 godina bavi naučnim istraživanjima na polju nanomedicine, rezultat istraživanja je dragocen jer i formalno dokazuje ranije izvedenu teoriju efikasnosti nanosrebra u borbi sa HIV virusom, koji je po strukturi sličan SARS-CoV-2.

Dr Jokanović napominje da je nanosrebro bezbedno isključivo i imobilisanom stanju. Budući da je u pitanju veoma jak reagens na ćelije, bilo je neophodno da se posebnom metodom impregniraju nanočestice srebra u pamučna vlakna i time stvore barijeru za viruse, bez mogućnosti da se udišu u organizam.

NanoSilver Mask, shodno svemu navedenom, u ovom trenutku predstavlja najefikasniju zaštitnu masku od COVID-19 i bakterija. Ovaj premium srpski proizvod dostupan je u apotekama širom Srbije.