NanoSilverMask vs KN95 & KN99

Epidemiološka maska N95/KN95 štiti od čestica većih od 2.5 µm sa efikasnošću od 95%, dok troslojna NanoSilver Maska ima filtracionu efikasnost od oko 90 % za čestice sličnih veličina. Budući da su virusi dimenzija reda veličine od 100 nm, takve filtracione sposobnosti za čestice prasine uopšte ne garantuju da će kapljice aerosol virusa biti zaustavljene, makar i delimično. Takve filtracione sposobnosti jedino garantuju da će koncentracija bakterija biti značajno smanjena pri prolasku kroz takve filtere u kratkom vremenskom roku.


Kod NanoSilver Maske koja poseduje Albo NanoSilver Filter, filtraciona sposobnost za kapljice aerosola od oko 10 reda veličine µm povećana je u prvom sloju, zbog njihove apsorpcije od strane pamučnog spoljašnjeg platna, dok zahvaljujući superhidrofobnosti Albo NanoSilver Filtera, sve kapljice koje dospeju do njega i koje su prošle kroz prvi sloj pamučnog vlakna dispergujući se u sitnije kapljice i delimično upijajući se u tom sloju platna, kotrljaju se po površini filtera. Tako proizilazi minimalna mogućnost njihovog prodiranja u unutrašnjost filtera. Ako bi kapljice koje nose u sebi viruse ipak nekako prodrle unutar filtera, u direktnom kontaktu nanosrebra i virusa imaju verovatnoću preživljavanja virusa maksimalno 1:1000, kao što to pokazuju naša istraživanja na SARS-CoV-2 sprovedena u Naučnom institutu za veterinarstvo u Novom Sadu, akreditovanoj ustanovi za ovakve vrste istraživanja. To je, prema saznanjima iz svetske literature, prvo takvo istraživanje izvedeno u svetu.


Na nekom jednostavnom konkretnom primeru to bi značilo da epidemiološka maska možda jeste dobra brana od velikih kapljica aerosola, koje se pri kontaktu sa njom raspršuju i formiraju nanokapljice pune virusa i koje potom lako prolaze kroz nju, budući da je odnos pora u filteru i veličine virusa 30:1 za maske N95/KN95, a 3:1 za maske N99/KN99.

Uzmimo najnepovoljniju varijantu da je kod NanoSilver Maske filtraciona sposobnost približna ili čak i manja u odnosu na kapljice aerosola (iako je potpuno drugačije zbog superhidrofobnosti površine Albo NanoSilver Filtera) nego kod epidemiološke maske. Ako se dalje uzme u proračun da je filtraciona sposobnost N95/KN95 do 95% (iako je ona u stvarnosti mnogo manja u odnosu na viruse), proizilazi da od 1000 kapljica aerosola kroz masku N95/KN95 prodje 50 kapljica. Istovremeno, kroz NanoSilver Masku prođe znatno manji broj kapljica, jer je ona superhidrofobna i ne dopušta ni kapljicama reda veličine do 300 nm, koje su u ovom sloju dominantne, ali ni mikrokapljicama veličine oko 10 µm da prođu kroz nju, jer se one skotrljaju i natapaju spoljašnji deo maske. Pod grubom pretpostavkom da su te vrednosti slične, sledi zaključak da dok se virusi nagomilavaju unutar N95/KN95 maske, da bi posle u visokoj koncentraciji prolazili kroz masku, kod NanoSilver Maske oni ne samo da imaju manju verovatnoću prodiranja, nego zbog izuzetne aktivnosti nanosrebra koje ih ubija, prilikom svakog dodira sa njim, njihova verovatnoća preživljavanja je eksperimentalno svega 1:1000, sto znači da od 100.000 virusa samo 100 virusa bi preživelo.


Budući da je za nanokapljice aerosola verovatnoća prodiranja kroz Albo NanoSilver Filter veoma mala (najviše do 10%), sledi da bi od tih 100.000 virusa na spoljašnjoj površini filtera bilo zadržano 90.000, dok bi unutar filtera imalo šansu da prodre najviše 10.000 virusa. Od toga neutralisano bi bilo najmanje 9900 virusa. Nasuprot tome, kroz N95/KN95 masku ili čak N99/KN99 posle određenog vremena koje odgovara vremenu njihove difuzije kroz material maske skoro svi virusi će proći. Za isto vreme kroz NanoSilver Masku ima šansi da prođe 10 virusa od početnog broja od 100.000.


Ako bi uzeli u obzir neverovatnu pretpostavku da samo 5% ili 1% virusa prođe kroz epidemiološku masku N95/KN95 ili N99/KN99 u ograničenom vremenskom roku, to bi u odnosu na isti broj od 100.000 virusa koji se nalaze u kontaktu sa njima značilo da bi kroz njih za isto vreme prodrlo 5.000 virusa za masku N95/KN95, a 1.000 virusa za masku N99/KN99. To su mnogo veće vrednosti od broja 10.


Iz ovoga sledi da je NanoSilver Maska najmanje za oko 500 puta efikasnija od N95/KN95 maske, a 100 puta od N99/KN99 maske.


Dugotrajno posmatrano, ovaj efekat je još očigledniji, jer kako vreme protiče sve veći broj virusa prolazi kroz epidemiološke maske, dok se kod NanoSilver Maske taj broj ne menja. Budući da preživeli virusi u eksperimentu verovatno pripadaju sloju koji nije bio u direktnom kontaktu sa nanosrebrom u filteru, ta efikasnost realno je i znatno veća.
U zaključku, ovako aktivna antikovid zaštita potpuno je neuporediva sa bilo kojom maskom koja se pojavljuje na tržištu.

U Beogradu, 29.12.2020.
Dr Vukoman Jokanović.