Dr Vukoman Jokanović

Iza revolucionarnog patenta, filtera sa česticama nano srebra koji je implementiran u Nano Silver Maske, stoji doktor nauka – Vukoman Jokanović, naučnik sa više od 25 godina istraživačkog rada.

Jokanović je bjavio više od  150 radova u vodećim međunarodnim časopisima, 50 radova u relevantnim nacionalnim časopisima. Autor je više poglavlja u monografijama vodećih relevantnih svetskih izdavača, kao što su Elsevier i Taylor and Fransis, a bio je i recenzent brojnih međunarodnih časopisa. Takođe je urednik tri međunarodna i jednog nacionalnog časopisa. Rukovodio je brojnim evropskim i nacionalnim projektima. Pored toga, objavio je tri monografije na preko 2.000 stranica, koje spajaju različite oblasti istraživanja, kao što su fizika, hemija, biologija, genetika i medicina. Autor je brojnih inovacija na polju inženjerstva na polju koštanog tkiva. Proglašen je za istraživača godine Instituta za nuklearne nauke Vinča za 2012. godinu. Kandidovan je dva puta za nagradu grada Beograda, kao i za veliku evropsku Emi nagradu u oblasti nanomedicine 2012. godine. Nalazi se na spisku najboljih inovatora Srbije.

Vukoman Jokanović  počeo je kao srednjoškolski profesor, a potom bio profesor na Mašinskom i Metalurškom fakultetu u Zenici i  Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dok je kao istraživač radio na Metalurškom institutu Zenica, Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Tehničkom institutu SANU i Institutu za nuklearna istraživanja Vinča u Beogradu, gde i danas rukovodi nacionalnim projektom u oblasti nanomedicine i inženjerstva koštanog tkiva.

Dr Jokanović je predsednik i osnivač Srpskog društva za nanomedicinu i nanotehnologiju, pridruženi je član medicinske akademije Srbije, a redovni član Inženjerske akademije Srbije. Trenutno vodi inovacionu firmu „Albos DOO Beograd“ koja se bavi proizvodnjom materijala za primenu u stomatološke i medicinske svrhe.